19 de janeiro de 2009

A erotica do poder

Logo dun tempo ben longo sen asomarme a esta miña - vosa - ventana, decidome hoxe a facelo para falar dunha serie de cousas que estan a acontecer neste pobo das nosas penas e amores e que coido que non se pode calar mais, por moito que unha apostara por un governo de progreso, que moitas veces parece mais ben unha reedicións dos governos que padecemos nos ultimos anos.
Decia Manolo Mascato na sua epoca de concelleiro do BNG referindose o sillon da alcaldia "Que carallo tera ese sillon que nada mais sentarse nel fai cambiar tanto a xente" . E iso e o que vexo que está a pasar ca trasmutación do noso alcaldiño (ainda que a dicer verdade, pouco lle sabemos da sua actuación publica antes de ser alcalde) pois cando no pasado o PSOE defendia con razons e valentia a non construcción do campo de golf en Feans, agora este homiño aparecenos como o mais firme defensor dese adefesio, recurrindo para eso a autenticas chorradas e tonterias made in Conselleria do Medio Ambiente, como cando dice "Me pregunto por qué algunos se rasgan las vestiduras cuando se habla de instalar los 18 hoyos en Feáns y sin embargo no dicen nada o apoyan los parques eólicos aunque también invadan zonas de gran valor natural y paisajístico" . Debera saber o Sr. Alcalde, que ningun parque eólico foi concecido dentro da rede Natura actual e que, en todo caso, si a mesma rede Natura non foi incrementada como debera, e UNICA e EXCLUSIVAMENTE pola inoperancia do seu compañeiro de filas Pachi Vazquez a sazon, Concelleiro de Medio Ambiente. Claro que o alcalde o igual que o resto dos compañeiros do seu partido que están mais o dictado do que di algun periódico que do que din as suas bases, está mais que enterado e sabedor de que eso e así e que a corto, medio ou a longo prazo, o campo de golf de Feans acabará cunha urbanización nos terreos de A Toxa, pois eso e non outra cousa é o obxecto social de calquera campo de golf, pois do contrario serían unha autentica ruina. Que llo pregunten senon os promotores do campo de golf do Castrove - a Falin que montou ese campo e agora anda querendo montar este outro - ou sinon millor os veciños daquela zona e depaso que lle digan cantos postos de traballo crearon.
Na miña iñorancia, descoñezo a que intereses representa o alcalde (xunto co PP, A Meca, ou o PG) neste tema pero dende logo non creo que defenda os intereses dos veciños. Porque sinon, non fai A Toxa o campo de golf na sua parcela ???. Porque non fixo xa eso en A Toxa, ampliando o campo de golf os terreos do vello campo de futbol ou os lindantes co Monte Central.
E evidente que o negocio e construir e vender os chalets, e para eso, os veciños que poñan o terreo para poder nos xogar e no noso terreo facemos o negocio. Os problemas de auga (pensaron neso estas luminarias) que os solucione o concello cando no vran teñamos escasez, nos o noso, que é facer o negocio e mentras dure a historia Fakin que teña un bo choio mensual (no Castrove eran daquela 300.000 Ptas o mes).
Mentras tanto, o PXOM durme o sono dos xustos. Cando estamos a pasar a millor época (algo bo teria a crises) para acometer a redaccion deste documento pola paralise no sector immobiliario, o máximo responsable de Urbanismo (o alcalde) teno a bon recaudo no seu caixon. Por outra banda, o concelleiro de cultura laiase porque os compañeiros de corporación non fan nada polo tema do auditorio, e eso que o home dalle alternativas. Esta visto que con crises ou sen crises sempre hai espabilados que ven donde esta o negocio - o seu negocio - que nada ten que ver cos intereses xerais, a non ser o de un par de restaurantes que poden ter 15 ou 20 mesas mais o cabo do ano, ainda que esto supoña regalarlle os bens publicos os 4 espabilados de turno.
Ven mirado, pouco cambiou o conto. Como dicia aquel vello "E pa eso fixemos unha guerra !!!!".
Sentidiño

26 Comentários:

Às 1:01 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

Desde concejales del Bloque en ejercicio, como Victoria Rei Mariño (Dodro) o Jaime Óscar Iglesias (Baños de Molgas), hasta una treintena de militantes y simpatizantes que en los últimos años formaron parte de las listas del BNG como candidatos o suplentes. Los sindicatos denuncian que todos ellos han encontrado trabajo en la Administración paralela de la Xunta, sobre todo en organismos controlados directamente por los nacionalistas, entre los que destacan el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar o la empresa Servizos Agrarios Galegos (Seaga).
Comisiones Obreras ya denunció el mes pasado que el Bloque convirtió en verdaderos «chiringuitos clientelares» algunos de los órganos administrativos creados tras su llegada al Gobierno autónomo, poniendo como ejemplo las bases para la selección de 336 puestos de persoal laboral fijo de las galescolas, de los centros de atención a las personas mayores y de los servicios centrales del Consorcio. También la central nacionalista CIG, a través de su boletín de enero, se sumó a las críticas hacia los procesos selectivos, en línea con las denuncias de «enchufismo» hechas meses atrás.
Los datos recopilados por miembros de las dos centrales sindicales permiten identificar con nombres y apellidos a una treintena larga de candidatos del BNG que han sido colocados en algún servicio de la Xunta. Entre ellos figuran casos conocidos, como el de Pilar Candocia, ex concejal en Ames, que el BNG llegó a presentar en un tríptico electoral como responsable de un área del Consorcio, cuando el concurso para el cargo ni siquiera se había convocado. Finalmente, el puesto quedó vacante tras el concurso (pese a que había 31 aspirantes) y Candocia lo ejerce de facto como trabajadora eventual.
Acierto ante notario
También llamativo fue el caso de Andrés Vázquez Piñeiro, militante del BNG que fue nombrado director del área de Benestar en enero del 2007. Cuando la plaza se sacó a concurso, en agosto, la diputada del PP Marta Rodríguez Arias acudió con cuatro meses de antelación al notario a registrar quién sería el agraciado. Y acertó. El puesto está cubierto por Vázquez desde enero del 2008.
Pero esta es solo la cabeza del Consorcio Galego de Benestar, órgano al frente del cual Quintana colocó al ex alcalde nacionalista de Vigo, Lois Castrillo, elegido de forma indefinida mediante un concurso «a medida», según denunciaron los sindicatos, y un tribunal del que formaban parte altos cargos del Bloque como Carme Adán o María Jesús Lago.
En las sucesivas plazas convocadas para la red de escuelas infantiles o galescolas (95 puestos), para el Plan Galego de Inclusión Social (9 plazas) o para el personal de servicios centrales del Consorcio también se siguieron manejando nombres de militantes y candidatos del Bloque. Es el caso de Ximena Campos Pérez, suplente del BNG en la lista de Sada, y de María del Mar Lado Vila, suplente del BNG en Santiago. Ambas fueron seleccionadas como técnicas en un proceso sin entrevista.
Algo parecido ocurrió con Victoria Rei Mariño, edila en Dodro, que es técnica del plan de apoyo a la familia y que figura como suplente en la lista del BNG por A Coruña para el próximo 1-M.
Uxía Sanmartín González, que formó parte de las listas del BNG en Sarria, es auxiliar administrativo de inclusión social, mientras Marina Villaverde Ferro, que fue concejala en Outes, fue adscrita al Consorcio con la categoría de interventora sociocultural.
Galescolas y residencias
Los casos denunciados por los sindicatos se extienden a las direcciones de galescolas o residencias. Por citar solo algunos que enumeran, la directora de la galescola de Fene, Carolina Cruz Fernández, es concejala del BNG en Mugardos. Y Ánxela Amorín, edila en el municipio ourensano de Coles, fue nombrada por la Vicepresidencia de la Xunta de Anxo Quintana directora de la residencia de la tercera edad de Castro Caldelas.
Hai que joderse¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

 
Às 4:12 da tarde , Anonymous Carlos Lema disse...

Manda carallo cos da Coz de Galicia. Pois mira que a teñen tomada cos do Bloque. Mirada dende fai mais de 2 meses para aca todos os dias ese -periodico ?- e veredes que non falta un so dia que non teña algo que dicer desfavorable sobre Quintana, Fernando Blanco, Teresa Taboas ou inclusive Suarez Canal. Curiosamente, Anxela Bugallo agora e a sua ninfa.
Habia que ver o que dician estes tios dos concursos eolicos do PP que se daban a dedo entre outros a dirixentes sociolistos como Paco Vazquez, ou que din sobre Pachi Vazquez e as presuntas corruptelas de Sogama (claro, que para eso esa conselleria paga todos os domingos unha paxina enteira a cores), ou sobre Villa PSOE, etc. etc.
Aqui parece ser que o delicto e ser militante do BNG, o cal, segundo eles, conleva que non poidan traballar en ningunha consellaria que rexente o BNG. Manda carallo na Habana.
Claro que si algun de eses traballadores lle quere replicar o que publican, vai ser cousa imposible, eso no millor dos casos, pois no pior, é que te poñan a caldo.
Por certo, do papel de CCOO en sitios donde goberna o BNG (a Xunta, Pontevedra, e outros moitos concellos), poderiamos falar abondo. Parece ser que por fin, o PP xa logrou ter un sindicato proprio.

 
Às 8:46 da manhã , Anonymous Anónimo disse...

Si señor , mellor caladiños, si wuana. O que hai que oir por boca de quen. Eses non son enchufados, como dicia Fraga "é que os nosos son mais listos".jajaja

 
Às 12:20 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

La junta de personal de los servicios centrales de la Xunta de Galicia, el equivalente al comité de empresa, solicitó ayer formalmente la «paralización» de las pruebas selectivas convocadas por la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar para las galescolas y las residencias de mayores por entender que no reúnen «garantías legais de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público».
El máximo órgano laboral de la Xunta, que agrupa a los sindicatos CIG, UGT, CC.?OO. y CSI-CSIF y que representa a los 3.000 funcionarios autonómicos con plaza en Santiago, emitió una declaración escrita, firmada por su presidente rotatorio, Luis Antonio Vázquez Estévez (CIG), en la que discrepan de la conveniencia de realizar las pruebas «en plenas eleccións autonómicas, o que leva a sospeitar que as prazas xa están asignadas de antemán».
El concurso al que aluden los delegados sindicales es el de la convocatoria de 336 plazas de personal fijo para las galescolas y residencias de mayores dependientes del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, órgano instrumental creado por la Vicepresidencia que dirige el nacionalista Anxo Quintana.
La junta de personal de los servicios centrales de la Xunta, en su comunicado, dice defender «o dereito que todos os cidadáns teñen de acceder ao emprego público de acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade», tal y como se recoge en el Estatuto Básico do Empregado Público, así como la publicidad de las pruebas y la imparcialidad de los tribunales.
Pero consideran que estas «garantías legais» no se reflejan en el proceso del Consorcio, pues aducen que «mentres uns opositores teñen que sacrificarse meses e meses, incluso anos» para acceder a una plaza en la Administración que muchos nunca llegan a conseguir, «outros entran pola porta de atrás, sen ningún esforzo, sen ningún sacrificio, simplemente porque son do partido, familiares ou amigos dos que gobernan na Xunta».
Los representantes sindicales concluyen su nota denunciando que la selección de personal se haga «a través de entrevistas, como está pasando nos chiringuitos», entre los que encuadran al Consorcio y la Seaga, y denuncian asimismo las «convocatorias amañadas, nas que se sabe quen vai aprobar de antemán». Sentencian reprobando el «incremento escandaloso» de la Administración paralela en la Xunta, con 1.600 persoas en el Consorcio, casi 1.000 en Seaga y decenas en Ingacal.

 
Às 10:50 da manhã , Anonymous Anónimo disse...

Confederación Intersindical Galega
iNFORMA
www.galizacig.com xaneiro 2009
A CIG avala e defende o proceso selectivo do Consorcio.

A Confederación Intersindical
Galega (CIG), perante
a campaña iniciada por
La voz de Galicia e CCOO
contra o proceso selectivo
que proximamente se vai
levar a cabo no Consorcio,
quere manifestar o seguinte:
A CIG avala e defende
o resultado da negociación
que o Consorcio levou
a cabo coas organizacións
sindicais e que tivo como resultado
as bases e a convocatoria
do próximo proceso
selectivo no Consorcio de
Igualdade e Benestar.
Hoxe, día 22 de xaneiro,
La Voz de Galicia, volve a
pór en cuestión as garantías
de igualdade, mérito e capacidade
para a oposición
que se vai realizar, cando
o proceso selectivo xa está
negociado, aprobado maioritariamente
e avalado polos
Comités de empresa.
É repudiábel, desde todos
os puntos de vista, que se
pretenda enganar a opinión
pública e poñer en dúbida o
posicionamento da CIG, recorrendo
a buscar declaracións
dunha persoa que non
representa ao sindicato nin
a ninguén, e que o único que
pretende reiteradamente é
desprestixiar á CIG, resultando
funcional a un medio
de comunicación que está
inmerso nunha campaña política.
A CIG vai a tomar as medidas
oportunas contra esta
persoa que usa indebidamente
as siglas da nosa
central sindical ao servizo
de estraños intereses, sen
pertencer a ningún organismo
nin ter autorización destes
para falar como membro
do sindicato.
La Voz de Galicia non se
dirixiu nunca aos portavoces
da CIG para coñecer a
súa opinión. É máis, como
consecuencia das acusacións
de CCOO contra a CIG
e o proceso selectivo neste
xornal, a resposta ofi cial da
CIG foi censurada escandalosamente.
En cambio agora
ponse en portada unhas declaracións
nas que se pretende
manipular a opinión
pública utilizando as nosas
siglas de xeito perverso.
Como todo o mundo sabe
este sistema, que se pretende
desprestixiar, non só ten
o aval da CIG, senón tamén
da UGT e de todos os seus
Comités. Só CCOO, que
representa a unha minoría,
considera o proceso “enganoso,
fraudulento e sen
participación sindical plural”.
O que é enganoso e fraudulento
é o proceder de CCOO
que non fi xo ningunha proposta
en todo o proceso de
negociación, limitándose exclusivamente
a defender o
Concurso como sistema de
acceso cando sabía que era
unha proposta ilegal.
Secretario Nacional da CIG-Ensino
Secretario Nacional da CIG-Administración

 
Às 11:02 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

tes unha cara de home que nin dios

 
Às 11:03 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

dedonde sacas el tiempo para esto

 
Às 11:04 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

tes moita razonnnnnnnnnnn,,,......

 
Às 11:04 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

viva galiza ceibe

 
Às 11:04 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

que significa o velo

 
Às 11:04 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

pareceme moi ben, inda que non estou completamente de acordo con todo.

 
Às 11:05 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

anonimo
viva larepublica

 
Às 11:11 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

esta victoria rei mariño medruo moito desde que está no concello, ascendeu de porco a marrán é chegou a ... Pos anos que tén non parece que non e do seu tempo

 
Às 12:54 da manhã , Anonymous Anónimo disse...

XA SE VE O INTERESE QUE DESPERTA O CAMPO DE GOLFOS NOS QUE FIXERON ENTRADA NESTE TEMA E SÓ FALAN DE QUE LLES PREOCUPA NON SER ELES OS ENCHUFADOS...BAH!!

QUE RISA DÁ VER "OS MALVARITOS" METIDOS A EMPRESARIOS E PROMOTORES DE GOLF....QUE VAIAN TRABALLAR, QUE AINDA NON COÑECEN O SIÑIFICADO DESA PALABRA.."ACOMODADITOS DE LA TOJA"...

POIS SI COMPAÑEIR@ XARABAL...

XA VES COMO ESTÁN AS COUSAS...ESTE NOSO ALCALDOSO TEN UNHA CABESINHA D´OURO. PARA SACAR ESAS CONCLUSIÓNS QUE, LLE BROTAN DA CABESA COMA JRELOS, É A OSTIA,- UMMM PARQUES EÓLICOS+REDE NATURA=CAMPO DE GOLF DA SIRADELHA.-

PRODUSEME RISA PORQUE ESTE PERSOAXE, DEMOSTRA SER TODAVÍA MÁIS IGNORANTE DO QUE PARESÍA. ADEMÁIS DE TER UNHA DOBRE MORAL, DIGNA DE CONSERVAR EN FORMOL...POR UNHA PARTE PRESUME DO PROXECTO PÍO E POR OUTRO LADO NOS QUERE METER UN JOL A TODOS OS QUE SABEMOS O QUE É UN ESPACIO NATURAL, CO SEU APOIO Ó CAMPO DE GOLF.

PODO CARACTERILAZALO CANTO MENOS, POR UN DEMAGOGO DE COLESIÓN PANINI... VAIA POR DIOS.

A CULPA É DE TOD@S OS QUE VOTARON A ESE "FRAUDE ELECTORAL"...

 
Às 3:33 da manhã , Anonymous Anónimo disse...

My partner and I absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely what I'm looking
for. Does one offer guest writers to write content for yourself?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on a few of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

my web site - register brand name

 
Às 8:15 da manhã , Anonymous Anónimo disse...

I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here frequently.
I'm quite sure I'll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the
next!

my webpage; Miami weight loss centers

 
Às 2:04 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

Hi there are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up
my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

my web blog - taobao agent

 
Às 2:04 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

Hi there, I enjoy reading all of your article.
I wanted to write a little comment to support you.


my blog; taobao agent

 
Às 2:41 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
how can i subscribe for a blog site? The account helped me a
acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

Review my homepage: television show

 
Às 5:15 da manhã , Anonymous Anónimo disse...

It's hard to come by educated people in this particular subject, however, you sound like you know what you're talking about!
Thanks

Also visit my web blog :: Wildpartygirls.org

 
Às 1:45 da tarde , Anonymous Anónimo disse...

Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you
using? Can I get your affiliate link to your host? I wish
my web site loaded up as quickly as yours lol

My homepage ... http://sexmovievault.com/gabrielle-hubby-wants-me-bred

 
Às 2:30 da tarde , Blogger enquiras gou disse...

Hi there! Would you mind if I share your blog with
my zynga group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

My weblog Earrings

 
Às 9:32 da manhã , Blogger grifo lavabo disse...

Estados Unidos acoge, MaEn grifo, griferia-cocina hay UN brillante color y 20 y plumaje ocupa el segundo lugar en la reciente de níquel, llegó a la conclusión de que las preferencias del consumidor. Va a limpiar el bronce mundial, incluida la original de níquel y ShouTie, quisieran. Se calcula que en nombre de cromo todavía terminada. Casi la mitad de la llave
En una serie de cambios en las grifos-de-baño necesidades y los deseos de los consumidores de diseño personalizado. No hay ninguna otra altitud de crucero del foro, a las preguntas y observaciones de hoy, muchos efectos, ya está hecho. Para satisfacer las necesidades de sus clientes, aunque hacerlo es agua del grifo, como, por ejemplo, ha terminado la cocina y el baño. A la hora de elegir, monomando cocina como en las necesidades de los fabricantes de las necesidades para satisfacer las necesidades de su elección y la diversificación, la fórmula de tocar.

 
Às 10:31 da manhã , Blogger finestglasses disse...

Therefore, many night clubs have begun using polycarbonate glasses to serve drinks to customers.

 
Às 5:19 da manhã , Blogger sherry jiang disse...

shop online for thousands of Taps, Kitchen Taps, Bathroom Taps, Sinks and Plumbing Fixtures at Plumpinguk.co.uk, sinks, bathroom, kitchen and shower fixtures. FREE SHIPPING on most items. Same day shipping on in stock items.

 
Às 3:25 da manhã , Blogger sherry jiang disse...

shop online for thousands of Taps, Kitchen Taps, Bathroom Taps, Sinks and Plumbing Fixtures at Plumpinguk.co.uk, sinks, bathroom, kitchen and shower fixtures. FREE SHIPPING on most items. Same day shipping on in stock items.

 

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]

<< Página inicial