19 de janeiro de 2009

A erotica do poder

Logo dun tempo ben longo sen asomarme a esta miña - vosa - ventana, decidome hoxe a facelo para falar dunha serie de cousas que estan a acontecer neste pobo das nosas penas e amores e que coido que non se pode calar mais, por moito que unha apostara por un governo de progreso, que moitas veces parece mais ben unha reedicións dos governos que padecemos nos ultimos anos.
Decia Manolo Mascato na sua epoca de concelleiro do BNG referindose o sillon da alcaldia "Que carallo tera ese sillon que nada mais sentarse nel fai cambiar tanto a xente" . E iso e o que vexo que está a pasar ca trasmutación do noso alcaldiño (ainda que a dicer verdade, pouco lle sabemos da sua actuación publica antes de ser alcalde) pois cando no pasado o PSOE defendia con razons e valentia a non construcción do campo de golf en Feans, agora este homiño aparecenos como o mais firme defensor dese adefesio, recurrindo para eso a autenticas chorradas e tonterias made in Conselleria do Medio Ambiente, como cando dice "Me pregunto por qué algunos se rasgan las vestiduras cuando se habla de instalar los 18 hoyos en Feáns y sin embargo no dicen nada o apoyan los parques eólicos aunque también invadan zonas de gran valor natural y paisajístico" . Debera saber o Sr. Alcalde, que ningun parque eólico foi concecido dentro da rede Natura actual e que, en todo caso, si a mesma rede Natura non foi incrementada como debera, e UNICA e EXCLUSIVAMENTE pola inoperancia do seu compañeiro de filas Pachi Vazquez a sazon, Concelleiro de Medio Ambiente. Claro que o alcalde o igual que o resto dos compañeiros do seu partido que están mais o dictado do que di algun periódico que do que din as suas bases, está mais que enterado e sabedor de que eso e así e que a corto, medio ou a longo prazo, o campo de golf de Feans acabará cunha urbanización nos terreos de A Toxa, pois eso e non outra cousa é o obxecto social de calquera campo de golf, pois do contrario serían unha autentica ruina. Que llo pregunten senon os promotores do campo de golf do Castrove - a Falin que montou ese campo e agora anda querendo montar este outro - ou sinon millor os veciños daquela zona e depaso que lle digan cantos postos de traballo crearon.
Na miña iñorancia, descoñezo a que intereses representa o alcalde (xunto co PP, A Meca, ou o PG) neste tema pero dende logo non creo que defenda os intereses dos veciños. Porque sinon, non fai A Toxa o campo de golf na sua parcela ???. Porque non fixo xa eso en A Toxa, ampliando o campo de golf os terreos do vello campo de futbol ou os lindantes co Monte Central.
E evidente que o negocio e construir e vender os chalets, e para eso, os veciños que poñan o terreo para poder nos xogar e no noso terreo facemos o negocio. Os problemas de auga (pensaron neso estas luminarias) que os solucione o concello cando no vran teñamos escasez, nos o noso, que é facer o negocio e mentras dure a historia Fakin que teña un bo choio mensual (no Castrove eran daquela 300.000 Ptas o mes).
Mentras tanto, o PXOM durme o sono dos xustos. Cando estamos a pasar a millor época (algo bo teria a crises) para acometer a redaccion deste documento pola paralise no sector immobiliario, o máximo responsable de Urbanismo (o alcalde) teno a bon recaudo no seu caixon. Por outra banda, o concelleiro de cultura laiase porque os compañeiros de corporación non fan nada polo tema do auditorio, e eso que o home dalle alternativas. Esta visto que con crises ou sen crises sempre hai espabilados que ven donde esta o negocio - o seu negocio - que nada ten que ver cos intereses xerais, a non ser o de un par de restaurantes que poden ter 15 ou 20 mesas mais o cabo do ano, ainda que esto supoña regalarlle os bens publicos os 4 espabilados de turno.
Ven mirado, pouco cambiou o conto. Como dicia aquel vello "E pa eso fixemos unha guerra !!!!".
Sentidiño